โรงแรมพนมรุ้งปุรี Boutique and Family Hotel in Nangrong, Buriram

Hotel in Nang Rong
Open 24 hours
Header image for the site

Testimonials

6 years ago
- Danny R
2 years ago
(Translated by Google) Should the Thailand Cultural Heritage. In the memories of the sesame. To let people know Thailand Archaeological remains with the European market. (Original) ควรที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ ในคำทรงจำที่งมงามี เพื่อให้คนไทยรู้จัก กับคำว่า โบราณคดีนี้ ยังคงยุตลาดไป
- Emerson J
4 years ago
น่ารัก อ่ะ รักเมฆ
- เพลง เ
Casual, family-friendly accommodations. Amenities include rental bikes and car rental service.

Contact Us

Contact

Call now
  • 086 336 6618

Address

Get directions
212 Prachantakhet Rd. Nangrong district, Nangrong Town, Buriram Province
31110 Thailand
Nang Rong nangrong
บุรีรัมย์ 31110
Thailand

Business Hours

Mon:Open 24 hours
Tue:Open 24 hours
Wed:Open 24 hours
Thu:Open 24 hours
Fri:Open 24 hours
Sat:Open 24 hours
Sun:Open 24 hours
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.